Verdichting? Meer gezinnen!

De dienst Stedenbouwkowlhk is erg voor verdichting, maar op welk punt wordt verdichting, verstikking? En hoe kom je tot verdichting zonder verstikking? We horen vaak dat Rotterdam te weinig bewoners in het centrum heeft en dat het centrum van de stad moet verdichten, inclusief het Scheepvaartkwartier. Maar doet Rotterdam het zo slecht? Of alleen als we Rotterdam Centrum in onze dwaze overmoed met Manhattan willen vergelijken?

Even wat cijfers op een rijtje. Rotterdam Centrum heeft 31.200 inwoners met een bevolkingsdichtheid van 7.548 inwoners per vierkante kilometer. (de oppervlakte is 493 hectare, waarvan land: 413 hectare); als we kijken naar het eigenlijke centrum; de Stadsdriehoek, dan tonen de cijfers – 13.055 inwoners (9640 /km²)  – een nog hogere dichtheid

Vergelijken we dat met Utrecht: de Utrechtse Binnenstad heeft 17.360 inwoners met een bevolkingsdichtheid van 6.671 inwoners per vierkante kilometer (de oppervlakte is 271 hectare, waarvan 260 hectare land)

Of Den Haag: Den Haag Centrum heeft 17.935 inwoners met een bevolkingsdichtheid van 8.909 inwoners per vierkante kilometer (de oppervlakte is 205 hectare, waarvan 201 hectare land). Rotterdam doet het dus niet slecht in vergelijking met omliggende steden, en zelfs goed als je het internationaal vergelijkt met München centrum ( 5973 per km2), of the City of London ( 2692 per km2).

Waar de dichtheid in Nederland pas echt veel hoger is, is de Schildersbuurt in Den Haag: deze wijk heeft een bevolkingsdichtheid van 21.656 inwoners per vierkante kilometer.  Of in het Rotterdamse Delfshaven: 14.480 personen per km2.  Een van de oorzaken van deze hogere dichtheid is gemakkelijk te achterhalen: de Schildersbuurt heeft een gemiddelde gezinsgrootte van 2,4 leden. Rotterdam Centrum heeft slechts een gemiddelde grootte van 1,6 gezinsleden; oftewel  62% betreft 1-persoonshuishoudens!  Wil Rotterdam Centrum dus verder verdichten, is de beste weg meer gezinswoningen te bouwen. Daarmee krijg je wel meer inwoners, maar niet evenredig meer auto’s.

In de Rotterdamse woonvisie (maart 2016) staat zelfs bevestigd dat de meeste mensen het groene stedelijke milieu, zoals dat in het Scheepvaartkwartier nog bestaat, het hoogst waarderen: Behoefte aan kwalitatieve woonmilieus    –   De kwalitatieve vraag naar woonmilieus verschuift. Het centrum staat in blijvende belangstelling. Steeds meer mensen willen echter ook in de wijken daaromheen, in de luwte van voorzieningen, wonen. Aan dit rustig stedelijke woonmilieu hebben we een tekort. Rustig stedelijk wonen wordt substantieel hoger gewaardeerd dan levendig stedelijk wonen. … ” Het Scheepvaartkwartier is zo’n gebied: nabij de Stadsdriehoek, maar zeker geen onderdeel van het echte centrum.

Waarom gaan we in het Scheepvaartkwartier dan niet grondgebonden gezinswoningen bouwen met het nodige groen? Alle randvoorwaarden zijn er, nu alleen nog de politieke wil om het ‘hoogbouw’ bestemmingsplan over boord te gooien en een beter plan toe te staan.

Beeld maquette Zalmhaven Toren + Twee laagbouw torentjes (70 meter)

Zalmhaven toren door raam Kaan architecten Boompjes

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *