Laatste berichten

Inloopavond 2 November 2015

walk out

Op 2 november konden bewoners toelichting krijgen van gemeente, ontwikkelaar en deskundigen  op het ontwerpbestemmingsplan voor de Gedempte Zalmhaven. Het werd een druk bezochte avond, die veel leek op de vorige inloopavond in maart van dit jaar. Dezelfde plaatjes hingen aan de muur, nu aangevuld met resultaten van de studies naar verkeersstromen, wind, etc.Het viel op dat er nog steeds geen uitgewerkte bouwtekeningen zijn, er zijn alleen wat “artist impressions” die ons doen geloven dat er schitterend groene daken komen (denk aan Youlz kantoor). (meer…)

Ontwerpbestemmingsplan bekend; geen verbetering zichtbaar

duim-naar-beneden-overzicht-symbool_318-53089Afgelopen vrijdag, 23 oktober, heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan voor de Gedempte Zalmhaven gepubliceerd. Tot onze grote teleurstelling is er niet geschrapt in de bouwhoogte, bouwvolume of bouwoppervlak.  Het plan is nog net zo megalomaan als voorheen.

Consequenties:

  • Sommige woningen in onze wijk zullen tot drie uur zonlicht op een dag verliezen.
  • Geluidsnormen moeten omhoog worden bijgesteld omdat de overlast gaat toenemen.
  • Verkeersdrukte in de Houtlaan wordt verdrievoudigd, terwijl diezelfde Houtlaan wordt versmald tot Houtsteeg.

 

(meer…)

Plannen Willemstoren bekendgemaakt

Willemstoren tekening verkleindOp 16 september is een voorlichtingsavond gehouden waarin de nieuwbouwplannen van de zogenaamde Willemstoren werden getoond. De projectontwikkelaar is LSI, plaatsing is aan het Willemsplein in Rotterdam. De toren moet 40 m hoog worden met 12 woonetages en twee parkeerlagen (de toegestane hoogte in het Bestemmingsplan is ook 40 meter). De parkeergarage zal reiken tot de gevel van het Joulzgebouw. De woonetages  behouden een afstand tot het Joulzgebouw van 5 meter. De wooneenheden hebben een oppervlakte van 53 tot 95 m². (meer…)

In memoriam Hanneke Mastik

Tot onze droefenis is op 13 september 2015 ons bestuurslid Hanneke Mastik overleden. Hanneke was meer dan tien jaar het boegbeeld voor de stichting BIS en in het bijzonder voor de actiegroep Zalmhaven2030. Zij heeft zich als een terriër ingezet voor een beter leefklimaat in onze wijk en heeft vele belanghebbenden en andere geïnteresseerden weten te betrekken bij onze strijd. (meer…)

Gemeentebestuur gaat door op heilloze weg

IMG_1073Afgelopen dinsdag, 21 April 2015, stond het ’s ochtends in het AD te lezen: Rotterdam geeft groen licht aan hoogbouw Zalmhaventoren (klik hier). Het is ontzettend jammer dat het Rotterdamse College van B&W blijkbaar nog niets geleerd heeft van de fouten uit het verleden en de mening van de bewoners van deze wijk compleet negeert. De enige winnaar van het aangepaste Bestemmingsplan is de Amsterdamse projectontwikkelaar Amvest: diens grond wordt vele miljoenen euro’s meer waard als de toegestane bouwhoogte verandert van 20 meter naar 180 meter. De Rotterdamse omwonenden verliezen eenzelfde bedrag door waardevermindering van hun woning.

De onderbouwing van de gemeente rammelt: onze werkgroep kreeg op 13 April een reactie van wethouder R. Schneider (klik hier) over onze vragen.

(meer…)

Gaat gemeente Rotterdam opnieuw risico’s nemen met bouwprojecten?

building-site-in-spain-008Het afgelopen jaar stonden een aantal artikelen in het Algemeen Dagblad over de risico’s die de gemeente heeft genomen met bouwprojecten. De gemeente gaf in de afgelopen jaren voor 200 miljoen bouwsteun, zogenaamd zonder enig risico (lees meer)  Van projectontwikkelaar LSI kocht het de grond voor 52 miljoen, maar vervolgens werd er niet gebouwd (lees meer). Die grond is nu stukken minder waard, waarschijnlijk heeft de gemeente op het Central District project 25 miljoen euro verloren.

(meer…)

Onderneem actie tegen het nieuwe bestemmingsplan!

veerhavenMedio mei zal het nieuwe bestemmingsplan voor het Scheepvaartkwartier gepubliceerd worden (houd dit in de gaten op de gemeentelijke website), wat kunt u doen?

Allereerst kunt u uw zienswijze gaan indienen bij de gemeente. Hoe meer zienswijzen worden ingediend, hoe meer druk er komt om de plannen in een gunstiger richting om te buigen. Een zienswijze is niets meer of minder dan een brief aan de gemeente waarin u uw standpunt uitlegt. U hoeft daar echt geen jurist of stedenbouwkundige voor te zijn. (voor voorbeelden uit 2008: voorbeeld A,  voorbeeld B) (meer…)

Oproep aan gemeenteraad vanuit de wijk

Atlantic houseEen groep verontruste bewoners, bedrijven en stichtingen in het Scheepvaartkwartier, richt zich tot de gemeenteraad om tot een beter bestemmingsplan voor het Scheepvaartkwartier/NIeuwe Werk te komen.

.. In geen enkele nota over ruimtelijk ontwikkelingsbeleid in Rotterdam vinden we een vertaling van de uitgangspunten en doelen naar het Scheepvaartkwartier. Het kan toch niet zo zijn dat, zonder dat de raad zich heeft uitgesproken over wat er nu wel en niet mogelijk en wenselijk is op deze plek, niet alleen de bewoners, maar ook de gemeenteraad weer voor een min of meer voldongen feit worden geplaatst en dat er dus alleen nog maar kan worden ingestemd en vastgesteld?” 

Klik hier om er meer over te lezen