Laatste berichten

Uitkijkplatform niet publiek toegankelijk?

uitkijkpuntBij de bekendmaking van het nieuwe bestemmingsplan in februari 2015 werd verteld dat op de toren van 215 meter hoog een uitkijkplatform gaat komen. Het AD berichtte daarover op 12 februari. Vreemd genoeg is in de verkeersstudie die in oktober is opgeleverd, geen enkele toerist mee gerekend die dit platform gaan bezoeken. Ook zijn er geen parkeerplaatsen voor gepland.  (meer…)

Geen kantoorruimte nodig

leeg kantoorHet ontwerpbestemmingsplan voorziet in ruim 7,000 m2 aan nieuwe kantoren. Dit lijkt ons niet te rijmen met de marktvraag. Het is natuurlijk fijn voor deze markt als de circa 20,400 m2 kantoorruimte die nu leeg staat verdwijnt met de sloop van het oude gebouw, maar bouw er dan niet nieuwe kantoren voor in de plaats.  We vinden geen enkele  goed ruimtelijke onderbouwing in het plan voor deze functie.  (meer…)

Verkeersdrukte? – Bermuda driehoek biedt uitkomst

car in holeIn het “Verkeerseffecten Zalmhaven” rapport van Goudappel Coffeng dat toegevoegd is aan het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven lijken de nodige fouten, oncontroleerbare berekeningen en vreemde aannames te zitten. De meest opmerkelijk is wellicht het plaatje met de verkeersstromen. Daar verdwijnen duizenden auto’s van de kaart, alsof er zich werkelijk een bermuda driehoek bevindt tussen de Scheepstimmermanslaan en de van Vollenhovenstraat. (meer…)

Rotterdam geeft gezondheid bewoners lage prioriteit

schoorstVolgens de milieu inventarisatie van DCMR is Rotterdam een ernstig vervuilde stad. De concentratie fijnstof (PM10) ligt op het hoogste niveau van Nederland en ook internationaal blijkt Rotterdam tot de vuilkampioenen te behoren. In centrale delen van de stad blijkt volgens het RIVM de concentratie Fijnstof (PM10) op 37 dagen de gevarengrens van 50 mcg/m3 is overschreden, bij een grenswaarde jaargemiddelde van 40 mcg/m3. (meer…)

Gesjoemel met parkeernorm

weird-parkingWie het verkeersrapport Zalmhaven leest (klik hier), komt in het hoofdstuk 3 over parkeren, een erg originele rekenmethode tegen. Voor alle bouw-elementen wordt de krappe Rotterdamse parkeernorm aangehouden, behalve die voor het 288 kamers tellende hotel, daar wordt een nationale richtlijn gekozen, die van Crow (klik hier voor dit document). Je kunt wel raden waarom. De Rotterdamse parkeernorm is 0,5 plaats per kamer, die van Crow is 0,26 per kamer. Daarmee kan het net passend gerekend worden. Wordt echter voor elk bouw-element de Rotterdamse parkeernorm genomen, komen er tot 70 parkeerplaatsen tekort. Er wordt dus gesjoemeld met de parkeernorm. (meer…)

Rotterdamse woningmarkt zit niet te wachten op meer appartementen

IMG_1089De Rotterdamse gemeente wil graag het stadscentrum verdichten en duizenden nieuwe bewoners in haar centrum vestigen.  Iedere stad wil dat wel. Feit is evenwel dat uit de cijfers van het CBS blijkt dat Rotterdam tot 2040 maar matig zal groeien qua inwonertal en dat na 2040 zelfs een afname is voorzien. In een dergelijke situatie honderden (Zalmhaven) of zelfs duizenden appartementen (de reeds bestaande plancapaciteit in het centrum) bouwen, zal een uiterst ontwrichtende werking hebben op de appartementenmarkt.

(meer…)

Bewoners wordt mogelijkheid inspraak ontnomen

aandachttekenHet college dat in 2014 aantrad had als eerste speerpunt: Meer zeggenschap voor Rotterdammers”   “Rotterdam is van Rotterdammers. Dus beslissen zij in verschillende vormen direct mee”

Van deze belofte voor meer bewonersparticipatie is bijzonder weinig terug te vinden in de procedure rond het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven. Er is  juist  alles aan gedaan om inspraak van de bewoners te voorkomen.  (meer…)

Van parkje naar windtunnel

Severe WeatherHet zal u niet verbazen als wij stellen dat het windklimaat in ons wijkje sterk gaat verslechteren als het nieuwe plan wordt aangenomen. Kijk maar naar de aangeleverde gegevens en trek dan uw eigen conclusies!

Bij het ontwerpbestemmingsplan zit de windstudie gevoegd van de gerenommeerde firma Peutz (klik hier). De conclusies van Peutz luiden:

  1. Op de Houtlaan nabij het plangebied blijft het windklimaat “goed” ;
  2. In de vernauwing van de Houtlaan richting Willemsplein blijft sprake van slecht windklimaat, met daarbij een beperkt risico als loopgebied
  3. Op het Willemsplein blijft het windklimaat goed
  4. Er is een toename van windhinder op de Gedempte Zalmhaven, gemeten zonder begroeiing. In het park-deel blijft het windklimaat goed… In de verbouwing van de Gedempte Zalmhaven richting Willemsplein leidt het plan niet tot een verslechtering of verbetering van het huidige windklimaat.

(meer…)

Oud versus Nieuw denken

GROOT en MEER is ninieuw denkenet hetzelfde als BETER

U kon op de inloopavond op 2 november informatie van de ontwikkelaar en de gemeente krijgen over de bouwplannen aan de Zalmhaven. Dit heeft een hoog déjà-vu gehalte! De bouwplannen zijn onmiskenbaar aangepast, toch zijn ze niet wezenlijk veranderd: een leegstaand kantoorgebouw moet wijken voor een enorme bouwmassa van 480 appartementen. Om u een beeld te geven; zet de bestaande 10 lagen hoge bebouwing van de Gedempte Zalmhaven (150 appartementen) met de twee torens van de Hoge Heren (300 appartementen) op elkaar op de veel kleinere plek van het huidige  witte kantoor en u krijgt een beeld hoe intens fors de bouwmassa wordt. Op maquettes, in vogelvlucht en skyline perspectieven ziet het er misschien nog behapbaar en fraai uit. Wij kijken liever naar hoe het er straks echt uitziet.   (meer…)

Projectontwikkelaars schrijven de Rotterdamse bestemmingsplannen

Euro_coins_and_banknotesTien dagen geleden ontstond commotie over het feit dat de ING een groot deel van de nieuwe bankenwet zelf geschreven heeft (klik hier). Tot ieders verontwaardiging bleek dat de nieuwe wet heel voordelig uitpakt voor de banken zelf. Maar gebeurt niet precies hetzelfde in Rotterdam? Hier zijn het de projectontwikkelaars die ontwerpbestemmingsplannen schrijven, zonder dat daarbij vermeld wordt. Het ontwerpbestemmingsplan voor de Gedempte Zalmhaven lezend lijkt alles erop dat de gemeente de opdrachtgever hiervan is, echter het tegendeel is waar.  Alle stukken zijn in opdracht van de projectontwikkelaar gemaakt, en zoals het spreekwoord luidt: “wiens brood men eet, diens woord men spreekt” (of in modern management jargon: “wie betaalt, bepaalt”). (meer…)

Eerste zienswijze verstuurd: Parkeerprobleem vraagt aandacht

crowded-parking-lotVan een van de bewoners kregen we vandaag een kopie van hun zienswijze toegestuurd waarin met name het parkeerprobleem onder de loep genomen wordt. Onderstaande de argumenten aangaande het tekort aan parkeerplaatsen:

In de bijlage Verkeerseffecten van Goudappel c.s. komt op pagina 7 een staatje voor van het aantal parkeerplaatsen. Voor de woningen zijn dit er 341 en voor de kantoren (hè: er komen dus toch veel kantoren) 190 plaatsen. Uit bovenstaande normen blijkt dat er te weinig zijn voor de appartementen (485 <-> 341). (meer…)

Indienen Zienswijze, voor 3 december!!

boze-ogen-stickerbril

Alle informatie is nu voorhanden om een oordeel te kunnen vellen over het nieuwe plan. Laat er geen twijfel over zijn: onze actiegroep Zalmhaven2030 vindt dit ontwerpbestemmingsplan  Gedempte Zalmhaven een heel slecht plan. We roepen al onze wijkgenoten op om een zienswijze bij de gemeente in te dienen, voor 3 december. Dat wil zeggen u schrijft de gemeente een brief waarin u vertelt waarom dit een slecht plan is. Hoe meer zienswijzen, hoe meer druk er komt om het plan te wijzigen. Hoe doet u dit precies? (meer…)