Laatste berichten

Euromast krijgt concurrentie

euromstOp 18 juni publiceerde het AD het bericht dat er definitief een uitzichtplatform komt op de ´Zalmhaventoren´.  zie bijgaande knipsels.  Onze conclusie: de verkeersstudies kunnen weer overnieuw gedaan worden, want die hielden hier geen rekening mee. Op dit moment bezoeken jaarlijks 235.000 mensen de Euromast. Hoeveel hiervan komen straks door de van Vollenhovenstraat en Houtlaan? Waar moeten die bezoekers parkeren? Er is ook al een reuzenrad gepland op het Westplein, dus dat wordt straks dringen!  Uitzichtpls 18 juni2016 AD3

(meer…)

College B&W zegt meer inspraak gerealiseerd te hebben!?

Skin allergy test

Het College van B&W van Rotterdam heeft de tussenbalans opgemaakt en zegt dat zij hun targets om “burgers meer zeggenschap en invloed te geven” hebben gehaald! ” Jammer dat we daar zo weinig van merken in de bestemmingsplanprocedure voor de Gedempte Zalmhaven!  Het college heeft blijkbaar de burgers in deze wijk niet gevraagd om hun mening op dit punt!  voor het artikel: klik hier

 

LSI Enquete ? Motie afgestemd :-(

De lsi_logoSP fractievoorzitter Leo de Kleijn heeft een motie ingediend om een raadsenquete te starten naar het gemeentelijke miljoenen kostende vastgoeddebacle. Primair is de relatie met de project ontwikkelaar LSI en het Central District project. Hierbij is 52 miljoen euro gemeente geld ‘verdampt’. Op 3 juni heeft helaas de gemeenteraad de motie afgestemd: klik hier voor het bericht van 3 juni en het bericht van 2 juni  (meer…)

Rotterdams kantorenmarkt heeft 25% verborgen leegstand

leegkantHet Financieel dagblad publiceerde op 5 juni een artikel over de leegstand in de kantorensector. Rotterdam en Den Haag springen daar negatief uit. Maar liefst 25% van de verhuurde kantoren staat in feite leeg en zullen nog toegevoegd worden aan de echt vrijstaande ruimte die op de markt wordt aangeboden. Het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven zal ervoor zorgen dat er eerst kantoorruimte verdwijnt, maar daarna weer wordt toegevoegd. Ons idee: maak een kleiner gebouw zonder die extra kantoren! Klik hier voor het bericht

 

Verdichting? Meer gezinnen!

De dienst Stedenbouwkowlhk is erg voor verdichting, maar op welk punt wordt verdichting, verstikking? En hoe kom je tot verdichting zonder verstikking? We horen vaak dat Rotterdam te weinig bewoners in het centrum heeft en dat het centrum van de stad moet verdichten, inclusief het Scheepvaartkwartier. Maar doet Rotterdam het zo slecht? Of alleen als we Rotterdam Centrum in onze dwaze overmoed met Manhattan willen vergelijken? (meer…)

Hebben appartementen geen recht op zonlicht?

schadwIn de reactie op de ingediende zienswijzen wordt het argument dat het bestemmingsplan teveel schaduwwerking heeft en te weinig zon uren overlaat voor bestaande woningen ongeldig verklaard, omdat alleen op de hoogte van 0,75 meter gemeten zou hoeven te worden. Dus als appartementen op de eerste tot en met zoveelste verdieping volledig hun zonlicht zouden verliezen, mag dat volgens de richtlijnen. Wie is hier nu gek?  (meer…)

Stedelijk Protocol Bewonersparticipatie blijkt vodje

mannetje

In 2009 werd een protocol vastgesteld voor bewonersparticipatie. Waarom werd dit niet gevolgd voor het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven? Is het protocol zeven jaar later niet meer dan een vodje papier?  We zullen in het kort de achtergrond schetsen: Een werkgroep Bewonersparticipatie werd opgericht in 2008 n.a.v. een brief van wethouder Karakus aan de Commissie FIBS (Fysieke Infrastructuur, Bouwen en Sport, nu de Commissie BWB, Bouwen, Wonen en Buitenruimte). (meer…)

Verkeersstudies hielden geen rekening met nieuwe tramhalte

tramhalteOnlangs zijn door de RET de plannen gepresenteerd voor de verplaatsing van de tramhalte van de kruising bij Loos naar de van Vollenhovenstraat. Van vrije doorstroming is nu geen sprake meer. Als de trams hier stoppen, staat al het autoverkeer dat de wijk moet verlaten stil. Dit heeft negatieve verkeerseffecten tot gevolg die niet meegenomen zijn in de studies voor het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven.

(meer…)

Rotterdam Windgat, Windstad

TurbulentieHans Maas geeft het kernachtig weer in zijn column in het AD van 31 mei 2016: Rotterdam Windgat, Windstad. Hij verwoorde onze gevoelens dat door bouwmeesters veel te weinig rekening wordt gehouden met de gevolgen van hoogbouw en de wervelwinden die dit oproept. Elke Rotterdammer kent de voorbeelden. Zijn dit ‘facts of life’  waar we maar mee moeten leren leven? (meer…)

Planning Besluitvorming

Nu de Planhoorzitting van de subcommissie bestemmingsplannen geweest is, is de planning van de vervolgstappen bekend gemaakt. Op 29 juni, om 09.30 ’s ochtends, wordt het ontwerpbestemmingsplan behandeld in de Commissie BWB.  Daarna wordt het plan voor finale besluitvorming besproken in de Rotterdamse gemeenteraad op 8 september. Dan duurt de bestemmingsplan procedure al weer anderhalf jaar.. 

U kunt op 29 juni inspreken in de commissie BWB als u zich van te voren aanmeldt. Wij roepen u op dit vooral te doen! Het aanmelden voor inspreken doet u als volgt: (meer…)

Hoorzitting Zienswijzen 24 mei

Er ishoorz op dinsdagavond 24 mei drie uur lang geluisterd naar de toelichting gegeven door 19 sprekers op hun zienswijzen. Dit gebeurde in de hoorzitting van de subcommissie Bestemmingsplannen van de gemeenteraad Rotterdam; Één van de insprekers vond het een prima plan: hoe meer hoogbouw hoe beter, de 18 andere sprekers hadden veel op- en aanmerkingen op het ontwerp projectbestemmingsplan. Bijgevoegd een aantal van de ingesproken teksten: klik op de link.   Tekst 1Tekst 2,  Tekst 3, Tekst 4, Tekst 5, Tekst 6, Tekst 7

We hoorden nieuwe argumenten, maar ook herhaling van oudere: (meer…)

In de Krant

LogoOp 20 mei plaatste het NRC Handelsblad in het Rotterdam katern een opiniestuk van de hand van ons actiecomité en de Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier. We hopen dat het effect heeft!  Komende week wordt de hoorzitting gehouden van de commissie bestemmingsplannen van de Gemeenteraad.

Klik hier voor de tekst.

Megalomane Burcht

In de NRC Handelsblad viel afgelopen vrijdag het volgende artikel op!  `Als echte Rotterdammegalomane burchtse houd ook ik van hoogbouw. Het moet echter in verhouding zijn met de omgeving. Dat is niet het geval bij de plannen voor de 218 meter hoge Zalmhaventoren (NRC, 29-4). Echte Rotterdammers koesteren ook hun historie. Het Scheepvaartkwartier is vol zichtbare geschiedenis. Graag vertel ik voorstemmers prachtige verhalen over de wijk. Staand aan de Veerhaven leg ik uit waarom daar de eerste stadsherberg stond en nu het Atlantic House. Maar wel zonder uitzicht op een boven alles uitstekende woontoren. (meer…)

Riek Bakker: Zalmhaventoren Foute Boel

Afgelopen weeksupertorenend haalde de planoloog Riek Bakker twee keer de krant, zowel in het AD als in de Volkskrant stond zij met een duidelijk mening over het Zalmhaven project:

“De megatoren die ze nu in het Scheepvaartkwartier willen bouwen (de Zalmhaventoren van 188 meter aan de voet van de Erasmusbrug, red.), is zo’n voorbeeld. Het is geen uitvinding ten gunste van het Scheepvaartkwartier, nee, het is een uitvinding voor de jongens die willen scoren, die de grootste willen hebben en zijn. Foute boel.” (Volkskrant). En (meer…)

Steun petitie tegen bestemmingplan!

VandDia1aag zijn wij een petitie gestart tegen het ontwerpbestemmingsplan. Wij roepen iedereen op de petitie te tekenen! Klik hier om de link te volgen naar de petitie. Stuur de link door naar uw kennissen en familie die ons standpunt delen. Hoe meer ondertekenaars, hoe meer gewicht we in de schaal kunnen leggen in onze acties tegen het ontwerpbestemmingsplan.

NB: U kunt de petitie ook vinden door naar de website: www.petities.nl te gaan en te zoeken op Zalmhaven.

(meer…)