Laatste berichten

8 September, behandeling Gemeenteraad

just-say-noOp 8 september wordt het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven behandeld in de Rotterdamse gemeenteraad (link naar Agenda).

Samen met de Bewonersorganisatie en onze actiegroep hebben wij naar aanleiding van de behandeling in de commissie BWB een persbericht en brief opgesteld.

Wij roepen allen op naar de vergadering te komen; het plan is punt 10 op de agenda en wordt waarschijnlijk aan het begin van de middag behandeld.

Tekst Persbericht: (meer…)

Columnist zegt: Doe het Niet

Veel te klein

COLUMN in het AD

Het is reces en dat biedt de dames en heren politici de gelegenheid om de gedachten eens op te maken. Bijvoorbeeld over het besluit dat ze na de vakantie nemen over de bouw van de Zalmhaventoren. De woonkolos moet verrijzen in het Scheepvaartkwartier vlak bij de Veerhaven.

(meer…)

Commissie BWB – behandeling bestemmingsplan 29 juni 2016

draaikontenNa drie uur vertraging, kwam rond 14.30 uur het agendapunt Bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven aan de orde in de commissie BWB van de Rotterdamse gemeenteraad. Zes bewoners/belanghebbenden mochten zich uitspreken over het plan, alle 6 keurden het plan af, waaronder de vertegenwoordigers van onze actiegroep, de bewonersorganisatie en de gebiedscommissie. Daarna was het woord aan de politiek. Tot onze teleurstelling draaiden D66, Groen Links, ChristenUnie-SGP en CDA 180 graden ten opzicht van hun eerder ingenomen standpunt in 2010. Hoewel het hier om hetzelfde plan gaat als toenmaals, is het volgens hen nu wel opeens een prachtig plan!? (meer…)

VVD filmpje tegen bestemmingsplan

youtbDe VVD heeft middels een filmpje op You-Tube laten weten tegen het bestemmingsplan te zijn. Durven de overige partijen ook kleur te bekennen? In de vorige stemronde in 2010 waren CDA en D66 tegen de hoogbouwplannen. Zijn deze partijen nog steeds tegen? Of gaan ze hun wethouders beschermen? Zit het pluche te lekker om het op te geven voor onze wijk? We zullen het in september gaan meemaken.

 

Nieuwe ontwerpen Kaan architecten

Camera-Icon2Op de valreep van de behandeling van het bestemmingsplan in de commissie BWB presenteert de architect Kaan nieuwe plaatjes. Het is opvallend dat na onze kritische opmerking op de Hoorzitting van 24 mei dat er geen bouwplan ligt, er nu wel wat tekeningen verschijnen, die moeten verhullen dat er geen echt bouwplan is!  Deze tekeningen tonen des te meer aan dat het aangezicht van onze wijk verkracht wordt.  Hieronder staan de plaatjes (meer…)

Euromast krijgt concurrentie

euromstOp 18 juni publiceerde het AD het bericht dat er definitief een uitzichtplatform komt op de ´Zalmhaventoren´.  zie bijgaande knipsels.  Onze conclusie: de verkeersstudies kunnen weer overnieuw gedaan worden, want die hielden hier geen rekening mee. Op dit moment bezoeken jaarlijks 235.000 mensen de Euromast. Hoeveel hiervan komen straks door de van Vollenhovenstraat en Houtlaan? Waar moeten die bezoekers parkeren? Er is ook al een reuzenrad gepland op het Westplein, dus dat wordt straks dringen!  Uitzichtpls 18 juni2016 AD3

(meer…)

College B&W zegt meer inspraak gerealiseerd te hebben!?

Skin allergy test

Het College van B&W van Rotterdam heeft de tussenbalans opgemaakt en zegt dat zij hun targets om “burgers meer zeggenschap en invloed te geven” hebben gehaald! ” Jammer dat we daar zo weinig van merken in de bestemmingsplanprocedure voor de Gedempte Zalmhaven!  Het college heeft blijkbaar de burgers in deze wijk niet gevraagd om hun mening op dit punt!  voor het artikel: klik hier

 

LSI Enquete ? Motie afgestemd :-(

De lsi_logoSP fractievoorzitter Leo de Kleijn heeft een motie ingediend om een raadsenquete te starten naar het gemeentelijke miljoenen kostende vastgoeddebacle. Primair is de relatie met de project ontwikkelaar LSI en het Central District project. Hierbij is 52 miljoen euro gemeente geld ‘verdampt’. Op 3 juni heeft helaas de gemeenteraad de motie afgestemd: klik hier voor het bericht van 3 juni en het bericht van 2 juni  (meer…)

Rotterdams kantorenmarkt heeft 25% verborgen leegstand

leegkantHet Financieel dagblad publiceerde op 5 juni een artikel over de leegstand in de kantorensector. Rotterdam en Den Haag springen daar negatief uit. Maar liefst 25% van de verhuurde kantoren staat in feite leeg en zullen nog toegevoegd worden aan de echt vrijstaande ruimte die op de markt wordt aangeboden. Het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven zal ervoor zorgen dat er eerst kantoorruimte verdwijnt, maar daarna weer wordt toegevoegd. Ons idee: maak een kleiner gebouw zonder die extra kantoren! Klik hier voor het bericht

 

Verdichting? Meer gezinnen!

De dienst Stedenbouwkowlhk is erg voor verdichting, maar op welk punt wordt verdichting, verstikking? En hoe kom je tot verdichting zonder verstikking? We horen vaak dat Rotterdam te weinig bewoners in het centrum heeft en dat het centrum van de stad moet verdichten, inclusief het Scheepvaartkwartier. Maar doet Rotterdam het zo slecht? Of alleen als we Rotterdam Centrum in onze dwaze overmoed met Manhattan willen vergelijken? (meer…)

Hebben appartementen geen recht op zonlicht?

schadwIn de reactie op de ingediende zienswijzen wordt het argument dat het bestemmingsplan teveel schaduwwerking heeft en te weinig zon uren overlaat voor bestaande woningen ongeldig verklaard, omdat alleen op de hoogte van 0,75 meter gemeten zou hoeven te worden. Dus als appartementen op de eerste tot en met zoveelste verdieping volledig hun zonlicht zouden verliezen, mag dat volgens de richtlijnen. Wie is hier nu gek?  (meer…)

Stedelijk Protocol Bewonersparticipatie blijkt vodje

mannetje

In 2009 werd een protocol vastgesteld voor bewonersparticipatie. Waarom werd dit niet gevolgd voor het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven? Is het protocol zeven jaar later niet meer dan een vodje papier?  We zullen in het kort de achtergrond schetsen: Een werkgroep Bewonersparticipatie werd opgericht in 2008 n.a.v. een brief van wethouder Karakus aan de Commissie FIBS (Fysieke Infrastructuur, Bouwen en Sport, nu de Commissie BWB, Bouwen, Wonen en Buitenruimte). (meer…)

Verkeersstudies hielden geen rekening met nieuwe tramhalte

tramhalteOnlangs zijn door de RET de plannen gepresenteerd voor de verplaatsing van de tramhalte van de kruising bij Loos naar de van Vollenhovenstraat. Van vrije doorstroming is nu geen sprake meer. Als de trams hier stoppen, staat al het autoverkeer dat de wijk moet verlaten stil. Dit heeft negatieve verkeerseffecten tot gevolg die niet meegenomen zijn in de studies voor het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven.

(meer…)

Rotterdam Windgat, Windstad

TurbulentieHans Maas geeft het kernachtig weer in zijn column in het AD van 31 mei 2016: Rotterdam Windgat, Windstad. Hij verwoorde onze gevoelens dat door bouwmeesters veel te weinig rekening wordt gehouden met de gevolgen van hoogbouw en de wervelwinden die dit oproept. Elke Rotterdammer kent de voorbeelden. Zijn dit ‘facts of life’  waar we maar mee moeten leren leven? (meer…)