Laatste berichten

Sloop begonnen

Op 30 november is een start gemaakt met de sloop van het huidige pand aan de Gedempte Zalmhaven.  De bewoners kregen een folder in de bus met daarin de eerste informatie over de werkzaamheden. Tevens is het eerste overleg geweest met de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier en bouwer (BAM), (meer…)

Bouwtekeningen en bouwterrein bekend

Ter voorbereiding van de zitting op 13 oktober, zijn de bouwtekeningen verstrekt en de tekening van de bouwplaatsinrichting. Zoals gevreesd werd, blijkt nu waarheid te worden; het parkje aan de Gedempte Zalmhaven wordt 4 jaar lang een bouwterrein. En de aan- en afvoerroutes komen via de Gedempte Zalmhaven te lopen en de Scheepstimmermanslaan. (meer…)

Protesteer tegen de omgevingsvergunning!

Nu dat het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard is door de Raad van State rest ons als bewoners nog een laatste rechtsmiddel, namelijk het bezwaar aantekenen tegen de omgevingsvergunning. Alleen degene die reeds in april/mei bezwaar hadden aangetekend, kunnen dit voor  23 augustus nog aanvullen. Als actiegroep hebben we in april een inleidend  bezwaar ingediend (klik hier). Onze aanvullingen zullen wij voor 23 augustus indienen. Wie nog punten wil aandragen (en geen eigen bezwaar had ingediend),  kan dit via ons email adres doen (info@zalmhaven2030.nl), dan kunnen we bekijken of dit nog meegenomen kan worden. (meer…)

Uitspraak Raad van State

Slecht nieuws en toch ook een beetje goed nieuws. De Raad van State heeft ons beroep gegrond verklaard; de oorspronkelijke verbeelding van het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven is vernietigd. Echter dit bestemmingsplan met een aangepaste verbeelding is wel onherroepelijk geworden. Zie hierbij een link naar de uitspraak met alle overwegingen: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=92059&summary_only=&q=

Onze Stichting krijgt een vergoeding (meer…)

Raad van State stelt besluit uit

De uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven wordt vertraagd.  De aangekondigde datum van 13 juli wordt niet gehaald. Voor ons is nog onduidelijk hoe lang de vertraging gaat duren, maar waarschijnlijk gaat het om een vertraging van  circa 6 weken.  Zodra we meer weten publiceren we dit op de website.

Uitspraak Raad van State vóór 13 juli

Op 1 juni heeft de Raad van State ons laten weten dat zij haar onderzoek heeft beëindigd en in beginsel binnen 6 weken uitspraak zal doen. De beslisperiode is hierdoor verlengd van zes naar twaalf weken.  We rekenen er dus op om voor 13 juli  de uitslag te zullen vernemen.

De beslissing in deze zaak zal openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting. Elke woensdag wordt een openbaarmakingszitting gehouden. Op de website van de Raad van State (klik hier) treft u een overzicht aan van nummers van zaken waarin de beslissing op de woensdag van die week openbaar wordt gemaakt. (meer…)

Bestemmingsplan geschorst !

SuspendedVandaag, 23 mei, heeft onze actiegroep Zalmhaven2030 van de Stichting BIS een eerste overwinning behaald: het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven is geschorst. Dit betekent dat de omgevingsvergunning die de gemeente heeft afgegeven aan de projectontwikkelaar voorlopig niet van kracht is, totdat de bodemprocedure die loopt bij de Raad van State is afgerond. Hieronder de volledige uitspraak van de voorzieningenrechter!  (meer…)

Omvang van project wordt helder

NumbersUit de omgevingsvergunning valt op te maken wat nu echt de omvang van het project wordt; zoals verwacht wordt alle ruimte die het bestemmingsplan de bouwer geeft, volledig gebruikt. De winst wordt gemaximaliseerd!

“Het project is onderverdeeld in twee delen. Een deel middenbouw (mid-rise) dat bestaat uit een plintgebouw met een parkeergarage, grondgebonden woningen, daktuin en daarop 2 middenhoge woontorens van circa 70 meter hoog. En een deel hoogbouw (high-rise) dat bestaat uit een woontoren met een maximale hoogte van circa 215 meter. (meer…)

RvS zitting en omgevingsvergunning

judgeOp 24 april vond de zitting plaats van de Raad van State over de bezwaren op het Bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven. Wij waren aanwezig met circa 10 bewoners. Daarnaast waren er drie rechters, twee griffiers, een legertje advocaten van ons, van het Joulz gebouw, de gemeente en de projectontwikkelaar. (meer…)