Laatste berichten

Uitspraak Raad van State

Slecht nieuws en toch ook een beetje goed nieuws. De Raad van State heeft ons beroep gegrond verklaard; de oorspronkelijke verbeelding van het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven is vernietigd. Echter dit bestemmingsplan met een aangepaste verbeelding is wel onherroepelijk geworden. Zie hierbij een link naar de uitspraak met alle overwegingen: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=92059&summary_only=&q=

Onze Stichting krijgt een vergoeding (meer…)

Raad van State stelt besluit uit

De uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven wordt vertraagd.  De aangekondigde datum van 13 juli wordt niet gehaald. Voor ons is nog onduidelijk hoe lang de vertraging gaat duren, maar waarschijnlijk gaat het om een vertraging van  circa 6 weken.  Zodra we meer weten publiceren we dit op de website.

Uitspraak Raad van State vóór 13 juli

Op 1 juni heeft de Raad van State ons laten weten dat zij haar onderzoek heeft beëindigd en in beginsel binnen 6 weken uitspraak zal doen. De beslisperiode is hierdoor verlengd van zes naar twaalf weken.  We rekenen er dus op om voor 13 juli  de uitslag te zullen vernemen.

De beslissing in deze zaak zal openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting. Elke woensdag wordt een openbaarmakingszitting gehouden. Op de website van de Raad van State (klik hier) treft u een overzicht aan van nummers van zaken waarin de beslissing op de woensdag van die week openbaar wordt gemaakt. (meer…)

Bestemmingsplan geschorst !

SuspendedVandaag, 23 mei, heeft onze actiegroep Zalmhaven2030 van de Stichting BIS een eerste overwinning behaald: het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven is geschorst. Dit betekent dat de omgevingsvergunning die de gemeente heeft afgegeven aan de projectontwikkelaar voorlopig niet van kracht is, totdat de bodemprocedure die loopt bij de Raad van State is afgerond. Hieronder de volledige uitspraak van de voorzieningenrechter!  (meer…)

Omvang van project wordt helder

NumbersUit de omgevingsvergunning valt op te maken wat nu echt de omvang van het project wordt; zoals verwacht wordt alle ruimte die het bestemmingsplan de bouwer geeft, volledig gebruikt. De winst wordt gemaximaliseerd!

“Het project is onderverdeeld in twee delen. Een deel middenbouw (mid-rise) dat bestaat uit een plintgebouw met een parkeergarage, grondgebonden woningen, daktuin en daarop 2 middenhoge woontorens van circa 70 meter hoog. En een deel hoogbouw (high-rise) dat bestaat uit een woontoren met een maximale hoogte van circa 215 meter. (meer…)

RvS zitting en omgevingsvergunning

judgeOp 24 april vond de zitting plaats van de Raad van State over de bezwaren op het Bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven. Wij waren aanwezig met circa 10 bewoners. Daarnaast waren er drie rechters, twee griffiers, een legertje advocaten van ons, van het Joulz gebouw, de gemeente en de projectontwikkelaar. (meer…)

Zitting Raad van State 24 April 2017

raadvanstate

Vandaag hebben we van onze advocaat vernomen dat de zittingsdatum van de Raad van State is bepaald op 24 april 2017, vanaf 10.00 uur.  Ons nummer is  “201 608293/1/R6”, kenmerk “180771/3888104”. De locatie van de zitting is: Den Haag, Kneuterdijk 22.  Voor het bijwonen van de zitting dient u 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

(meer…)

Raad van State beroepsprocedure gestart

raadvanstate-011_mediumIn de afgelopen maanden is hard gewerkt aan beroepschrift en studies. Er zijn twee partijen die een beroepschrift hebben ingediend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven. Enerzijds onze actiegroep: Zalmhaven2030/Stichting BIS, anderzijds de eigenaren en huurders van het Joulz gebouw (LaSalle Investment Management /  Grant Thornton / Chemgas shipping / Mendix).

Onze argumenten met betrekking tot windoverlast, schaduwwerking, verkeer/parkeeroverlast en het niet volgen van de  “ladder van verduurzaming” zijn met behulp van additionele onderzoeken en jurdische argumenten kracht bijgezet.

Naar verwachting zullen de beroepschriften in maart/april 2017 besproken worden bij de Raad van State.

Oproep: lever bijdrage aan procedure

kol-zakBeste Zalmhaven2030 volgers.  Zoals u weet heeft de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan “Gedempte Zalmhaven” aangenomen.  De stichting BIS/Actiegroep2030 heeft daarom een advocaat geselecteerd en hem gevraagd voor ons in beroep te gaan tegen dit bestemmingsplan. Graag willen wij de krachten van alle gelijkgestemden bundelen in deze procedure, zodat we een maximum inspanning kunnen leveren. Zo zullen we extra onderzoeken laten uitvoeren om die van de projectontwikkelaar te kunnen weerleggen. (meer…)

Gemeente rekt grenzen nog een beetje op

uitrekkenIn het definitieve bestemmingsplan staan een aantal vreemde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Wijzigingen die niet veroorzaakt zijn door de 73 zienswijzen.

Om er twee te noemen:  er mogen nu luifels komen die tot 8 meter uitsteken, in plaats van 5 meter.   En de afscheiding rond daktuinen mogen tot 5 meter hoog worden, in plaats van anderhalve meter hoog. (meer…)

Stapelende kleuters

Image result for NRC In NRC stond op 15 september een dodelijk stukje over het ontwerp van de Zalmhaventoren: een saaie, goedkope blokkendoos, waarbij alleen de hoogte ertoe doet; een slap aftreksel van de Empire State building (of de Rembrandttoren). Lees het hier.  We zijn blij dat nu eindelijk dit geluid ook eens in de krant komt.

Bestemmingsplan vastgesteld

Image result for judgeVandaag (21 september 2016) is door de gemeente Rotterdam het bestemmingsplan vastgesteld. Volg deze link om de stukken in te zien.

U heeft nu 6 weken de tijd, dus tot 4 november om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Onze Actiegroep Zalmhaven2030 is op dit moment hierover in gesprek met ervaren juristen.  Wij moedigen u aan hetzelfde te overwegen. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt vragen om een tegemoetkoming in de kosten voor het inhuren van een jurist, of op eigen kracht een schriftelijk beroep indienen. (meer…)

Stukken Raadszitting op het laatste moment aangepast

Image result for last minuteEen dag voor de gemeenteraadszitting is de tekening met vernieuwde rooilijnen en een brief van wethouder Schneider toegevoegd aan de raadsstukken. Blijkbaar was de gemeentelijke organisatie vergeten de beloftes van de wethouder om de rooilijnen aan te passen in een raadsstuk om te zetten. De wethouder schrijft dat “mede naar aanleiding van de zienswijzen stellen wij u in het raadsvoorstel voor het bouwvlak/de rooilijn aan de kant van de Houtlaan aan te passen. ..”. In de verbeelding (16bb6802 Concept-verbeelding met wijzigingen n.a.v. zienswijzenBijlage)  is tevens te zien dat het Zalmhavenparkje gespaard blijft voor wat betreft het formaat. Er zullen ongetwijfeld vele bomen sneuvelen door het bouwgeweld. (meer…)

Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan

black-day-logo-graphicTot onze grote teleurstelling ging de gemeenteraad op 8 september akkoord met het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven. Het enige lichtpuntje was dat in ieder geval de rooilijnen op het laatste moment iets zijn teruggelegd. Tegen het plan waren de Partij vóór de Dieren, PvdA, VVD en SP, waarvan akte!  De actiegroep Zalmhaven2030, samen met hun medestanders, zullen echter niet bij de pakken neerzitten en juridische stappen gaan ondernemen. We zullen hier binnenkort over berichten.  (meer…)