Methode asbestafvoer is plots veranderd

Op de site van de bouwer BAM (https://www.verbeterdebouw.nl) beschrijven bewoners hun verbijstering over het feit dat de sloper van de bouwplaats een openlucht asbestsloopplaats  heeft gemaakt! Dit is in tegenstelling tot de informatie in de vorige nieuwsbrief van de Zalmhaven CV, daarin werd aangekondigd dat de gevel platen met het asbest in zijn geheel zouden worden afgevoerd.

Te zien was dat mannen in witte pakken en maskers met slijptollen en koevoeten de asbestplaten bewerkten. Daarbij wordt met een stofzuiger het losgekomen stof opgezogen. Echter de windkracht 4 blies het stof direkt naar de terrassen van de appartementen aan de Gedempte Zalmhaven.

De bouwer verdedigt zich op volgende wijze

“Bij demontage van de eerste gevelpanelen pas duidelijk werd dat de gedemonteerde gevelelementen in zodanige staat verkeren dat het niet verantwoord is de elementen als geheel over de weg te transporteren. Dit heeft er toe geleid dat wij de elementen op het terrein moeten delen, zodat de asbesthoudende onderdelen separaat in daarvoor bestemde containers afgevoerd kunnen worden. Verder onderzoek door Beelen heeft geleid tot een afvoermethode waarbij minimaal gesaneerd moet worden op het bouwterrein en er op een andere locatie gesaneerd wordt. Demontagewerkzaamheden op het terrein worden verminderd tot wat nodig is om de elementen veilig en verantwoord te vervoeren. De gewijzigde werkwijze voldoet aan de regelgeving en is getoetst door een hogere veiligheidskundige en goedgekeurd door ISZW. Het is correct dat deze wijze anders is dan eerder gemeld middels de bewonersbrief. Dit let niet dat alle maatregelen zijn getroffen om veiligheid voor eenieder te kunnen waarborgen. Dit geldt ook voor het geluid dat wordt geproduceerd gedurende de werkzaamheden, de werkzaamheden passen binnen de verleende vergunning.”

Bewoners geloven niet in de mooie worden van BAM; de praktijk is namelijk anders: er wordt slordig gewerkt, plastic zakken  worden niet meer gebruikt. Bewoners voelen zich geminacht:  eerst wordt de bewoners beloofd dat de sanering van het asbest ELDERS zal plaats vinden en dat de platen zullen worden afgevoerd voor de veiligheid van de bewoners.  Vervolgens doet BAM precies het tegenovergestelde zonder de bewoners daarover in te lichten.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *