LSI Enquete ? Motie afgestemd :-(

De lsi_logoSP fractievoorzitter Leo de Kleijn heeft een motie ingediend om een raadsenquete te starten naar het gemeentelijke miljoenen kostende vastgoeddebacle. Primair is de relatie met de project ontwikkelaar LSI en het Central District project. Hierbij is 52 miljoen euro gemeente geld ‘verdampt’. Op 3 juni heeft helaas de gemeenteraad de motie afgestemd: klik hier voor het bericht van 3 juni en het bericht van 2 juni 

Klik hier voor de berichten in het AD: op 11 mei, 12 mei en 13 mei.  Als actiegroep hebben wij in 2010 een WOB procedure gevoerd om achter de geheime afspraken te komen tussen de projectontwikkelaars van Zalmhaven Urban en de gemeente. Na jaren gesteggel, kregen wij inzage in een stuk van de correspondentie, waarbij echter alle interessante passages zwart waren gemaakt. Wij vermoeden dat de vrijstelling voor Zalmhaven Urban onderdeel vormde van de deal van Central District.

In 2010 stelde de heer de Kleijn reeds in het raadsdebat over het Zalmhaven Urban project de vraag:

“De heer DE KLEIJN (sp). Mijnheer de voorzitter. Over de inhoud van dit plan is in de afgelopen tijd alles al gezegd. Ik wil daarover twee opmerkingen maken. Ik ben erg benieuwd of de wethouder aan de voorwaarde van Leefbaar Rotterdam zal weten te voldoen. Wij zullen dat zien. Gisteren is een kort geding gevoerd waarbij de vraag aan de orde was of afspraken zijn gemaakt over de projecten Zalmhaven, Weena en het oude postkantoor. De rechter heeft gezegd daarvan geen bewijzen te hebben gevonden, maar er loopt nog een WOB-verzoek. Ik wil naderhand niet tot de constatering moeten komen dat toch, op welke manier dan ook, sprake is van een samenhang tussen deze projecten en daarover afspraken zijn gemaakt. Daarom vraag ik de wethouder nu recht op de man af: is er een samenhang tussen deze drie projecten vanuit de gemeente Rotterdam en zijn daarover wel of niet afspraken gemaakt?”

toenmaals antwoordde de wethouder:

“De heer KARAKUS (pvda) (wethouder). Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik ingaan op de vraag van de heer De Kleijn of afspraken zijn gemaakt. Door de bewoners is gesuggereerd dat afspraken zouden zijn gemaakt en er een verband zou zijn tussen de afspraken met LSI over het centraal district en dit plan. Dat is ook de reden waarom zij naar de rechter zijn gestapt. Ik wil daarover helder zijn: zo’n type ben ik niet. Als dergelijke afspraken zouden zijn gemaakt, zou ik de raad daarvan op de hoogte hebben gebracht. Ik heb geen geheimen, er is geen verband. Sterker nog: de notaris heeft dat ook verklaard en daarover een brief aan de betrokkenen gezonden. Er is geen verband tussen de afspraken over het centraal district en dit plan.”

“Mevrouw HAGENAARS-BALDEE (cda). De wethouder zegt dat hij niet een man is die dat soort afspraken maakt. Dat is een elegante manier om de mogelijkheid open te laten dat zijn voorganger of iemand anders wel afspraken heeft gemaakt. Dat kan ook een ambtenaar zijn geweest.”

“De heer KARAKUS (pvda) (wethouder). Er zijn geen afspraken gemaakt. Of ooit door een ambtenaar een toezegging is gedaan of een verband is gelegd, is mij niet bekend en ik zou ook niet weten waarover een dergelijke afspraak zou moeten gaan. Ik heb zelf sturing gegeven aan de afspraken over het centraal district Rotterdam. Daarbij ben ik persoonlijk betrokken geweest, omdat ik van mening ben dat dit een cruciaal project is voor Rotterdam waaraan veel risico’s kleven. Mij is niet bekend dat in dat kader afspraken zijn gemaakt, mondeling dan wel schriftelijk, over het project Zalmhaven. Naar mijn mening is dat niet het geval en de suggestie dat dit het geval zou zijn vind ik eerlijk gezegd ongeloofwaardig. Alles staat op papier en als een afspraak zou zijn gemaakt, zou die ook papier moeten staan.”

We zijn benieuwd of er toenmaals toch gejokt is..

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *