Informatie bouw

Op verzoek van de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier (BOS) is een overleg gestart met bouwer (BAM), gemeente en projectontwikkelaar (Am, Amvest) over het Zalmhaventoren project. Afgelopen woensdag 24 januari vond het tweede overleg plaats waarvan hieronder verslag gedaan wordt.   Aan de vergadering nemen de vier grote Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) deel: de VVE’s Gedempte Zalmhaven, Hoge Heren, Hoge Erasmus en Havenbaron. Andere VVE’s die grenzen aan de bouwplaats kunnen desgewenst zich aansluiten.

Belangrijkste punten uit het verslag:

 •  Klachten
  • Verzoek om telefoonnummer. Zal niet worden geopend. Meldingen kunnen via Bewuste Bouwer worden gedaan. Bewoners geven aan dat dit erg anoniem lijkt. Reactie BAM: de meldingen gaan altijd naar drie personen dus de opvolging moet beter zijn dan bij één telefoonnummer.
  • Klachten huidige werkzaamheden. Veel stofontwikkeling tijdens de stormdag. Werd niet adequaat op gereageerd (op verkeerde toon).
  • Klacht over aggregaat/generator. Was aangegeven dat er niet met een aggregaat gewerkt zou worden. Blijkt lastig om aansluitingen voor elkaar te krijgen (zowel elektra als water). Daarom is er nu tijdelijk uitgeweken naar noodvoorzieningen. Stedin geeft aan dat eind februari de aansluiting geregeld kan zijn.
  • Werktijden: afspraak is dat er niet voor 7 uur gewerkt wordt. Aggregaat kan eventueel om 6:45 opgestart worden. Er is wel door BAM geconstateerd dat de bedrijfscontainers heel vroeg worden geleegd (half 6).
  • Werktijden zijn in basis van 7 tot 19 uur. Alleen bij extreme vervoersuitdagingen moet dit vóór 7 uur geregeld zijn. Dit zal zeer sporadisch voor komen. De palen die hier worden gebruikt kunnen binnen de reguliere werktijden worden aangevoerd.
  • Als er na 19:00 wordt gebouwd moet er formele goedkeuring worden aangevraagd. Gemeente geeft aan hier niet aan mee te willen werken.
  • Werkwijze: aantal bomen gekapt. Zijn nog niet weggehaald. Is geen fijne aanblik. Wordt op korte termijn opgelost / weggehaald.
  • Parkeren: er wordt meermaals geparkeerd op de bouwplaats. Dit was alleen t.b.v. asbestverwijdering. Heeft te maken met de veilige werkwijze. Zal incidenteel t.b.v. de asbestsanering nog gebeuren.
   Fundex parkeerde er ook, maar was voor 1 week, t.b.v. de proefpaal.
  • Passeerstroken in de Houtlaan. Wordt vaak op geparkeerd (met name ’s avonds). Verzoek aan gemeente om hier op te handhaven. Wordt opgenomen met Toezicht en Handhaving. Actie gemeente.
  • Er is één brief nog niet beantwoord. Deze is tijdens de kerstvakantie gemist. De vraag in de brief is of er tijdelijk een laad- en loszone kan komen op de plaats waar nu parkeerplaatsen zijn. Dit is binnen het bestuur van de VVE van de Gedempte Zalmhaven besproken. Dit zal door Ronald Maaskant worden ingebracht bij het verkeersoverleg, om dit aan te passen. Caroline de Vlaam levert een tekening aan.
 • Stand van zaken asbestsanering
  • Er is meer asbest aangetroffen dan verwacht. Binnen het pand is alles verwijderd en afgevoerd.
  • In de gevelbeplating zit (aan de binnenzijde) ook asbest. Dit wordt nu onderzocht en er zal een plan van aanpak komen om dit op de juiste wijze te verwijderen. Dit is wel van de laagste (minst gevaarlijke) klasse.
 • Bouwplaats
  • Achteruitgang van de restaurants is in nu ‘illegaal’ en werd tot nu toe gedoogd. Deze worden dan ook afgesloten door de bouw. Zalmhaven CV gaat in overleg met ze om dit te melden.
  • In de gaten houden dat de containers niet los in de straat komen te staan. Bij klachten kan dit gemeld worden op e-mailadres: maaskant1@rotterdam.nl
  • Stoepen aan de Houtlaan blijven gehandhaafd. Schutting wordt zo geplaatst dat er nog voldoende stoep over blijft. Is compleet gesloten schutting, geen poort o.i.d. Komen alleen twee inhammen t.b.v. de brandkranen. De opbouw van de schutting is conform de eis van de brandweer.
  • Er mag niet geparkeerd worden op de huidige, bestaande in/uitritten in de Houtlaan.
  • Verzoek om de vuilnisbakken die nu langs de bouwplaats staan te verplaatsen naar de stoep van de Gedempte Zalmhaven (of de huidige bakken aan de stoep vaker legen).
  • Rijroute: route de wijk in én uit via de Scheepstimmermanlaan. Worden bindende afspraken gemaakt met vervoersregels, is niet vrijblijvend. Bouwverkeer komt niet door de Westerstraat, met uitzondering van de heistelling, omdat deze te lang is en de bocht niet kan halen.
   Aanvoer wordt gedoseerd waardoor tijdens de spits de bewegingen beperkt worden.
   Er wordt een nulmeting gedaan om schade aan gebouwen, wegen en trambaan te monitoren. Voor zowel verkeers- als bouwinvloeden.
  • Verzoek om verkeersregeling op de hoek Vasteland / Scheepstimmermanlaan. Gemeente geeft aan dat dit nu extra wordt gemonitord. Er zijn mogelijkheden om dit te regelen, door de regeling van de verkeerslichten aan te passen.
  • Bouwvakkers komen met openbaar vervoer naar de bouwplaats. Kunnen niet met busjes naar de bouwplaats komen. Dit wordt ook met de onderaannemers vastgelegd. Mocht het tóch voorkomen dan graag direct melden bij BAM, dan kan dit gecorrigeerd worden.
  • Schutting wordt volgende week geplaatst. Ontwerp conform de Rotterdamse standaard beelden. Gezien de lange bouwtijd is er wel een mogelijkheid om in de loop van de tijd bijvoorbeeld delen te wijzigen.
 • Diversen
  • Er komt (na oplevering) een verhuisplanning. De verhuiswagens maken gebruik van de laad- en los hof binnen het pand.
 • Proefboring
  • Is uitgevoerd. Uitkomsten zijn positief.
  • In totaal komen er 160-180 palen van 65 meter diep onder de Highrise. Onder de Midrise komen er ca. 800 palen, op ca. 30 meter diepte. Het systeem voor de Midrise is nog in onderzoek. Wordt op korte termijn bepaald.
  • Er is zeer beperkte bemaling van de bouwput. Gaan niet dieper dan 3 meter onder maaiveld.
  • De aanwezigheid van WKO bron in de Houtlaan is bekend. Wordt niet beïnvloed door het heiwerk.
  • Fundering bestaande gebouw wordt onder de Highrise volledig weggehaald, inclusief de palen. Onder de Midrise wordt alleen de fundering weggehaald en blijven de palen zitten.
  • Bodemverontreiniging – onderzoek gedaan, ook onder het gebouw. De resultaten moeten nog worden ingediend bij de DCMR d.m.v. een BUS-melding. Daaruit volgt een plan van aanpak van wat er met de vervuiling moet worden gedaan, tijdens de bouw. DCMR monitort ook deze werkzaamheden, of dit conform het Plan van Aanpak gebeurt.
 • Bouwveiligheidsplan
  • Hijsloods wordt zo ontworpen dat deze bij sterke wind geborgd blijft op het gebouw. Omdat het een dichte constructie is, kan er ook niets uitwaaien.
  • Bij storm zullen er sowieso maatregelen getroffen worden om alle onderdelen te verankeren. De kranen van de Midrise kunnen dan sowieso niet draaien.
 • Nulmeting
  • Opnames van de panden loopt nu. Gedempte Zalmhaven en Hoge Heren vallen buiten de invloedsfeer.
  • BAM zal Hanselman vragen wat de kosten zijn om deze panden tóch op te nemen. Deze opgave zal zodra dit binnen is naar aanwezigen van dit overleg, zodat er een besluit kan worden genomen.
 • Informatieavond omwonenden
  • Houden als er meer duidelijkheid is over de bouwmethodiek. Voorstel: woensdag 7 maart.
  • Verwachting is ruim 200 personen. Locatie? Waalse Kerk? Gemeente gaat mogelijkheden na. Zalmhaven CV nodigt uit. In overleg met BAM meteen een informatiebrief toevoegen. Aangeven dat de avond in samenwerking met BOS wordt ingezet. BOS zal ook korte introductie geven tijdens de avond zelf.
  • Presentatie geven met daarna ruimte voor vragen in kleinere groepen.
 • Rondvraag

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *