Hoorzitting Zienswijzen 24 mei

Er ishoorz op dinsdagavond 24 mei drie uur lang geluisterd naar de toelichting gegeven door 19 sprekers op hun zienswijzen. Dit gebeurde in de hoorzitting van de subcommissie Bestemmingsplannen van de gemeenteraad Rotterdam; Één van de insprekers vond het een prima plan: hoe meer hoogbouw hoe beter, de 18 andere sprekers hadden veel op- en aanmerkingen op het ontwerp projectbestemmingsplan. Bijgevoegd een aantal van de ingesproken teksten: klik op de link.   Tekst 1Tekst 2,  Tekst 3, Tekst 4, Tekst 5, Tekst 6, Tekst 7

We hoorden nieuwe argumenten, maar ook herhaling van oudere:

 • Er bestaat een tekort aan parkeerplaatsen in de parkeergarage in de Hoge Erasmus, bewoners dienen op de openbare weg een parkeerplaats te vinden, hetgeen steeds moeilijker wordt.
 • Er is nog ruimte in de parkeergarage van de Havenbaron, maar die plaatsen zullen snel verhuurd gaan worden aan Youlz, die nu in het oude pand parkeert. Daarmee worden de wachtrijen voor de liften langer.
 • Er werden veel vraagtekens gezet bij de mate waarin inspraak, cq publieksparticipatie mogelijk was. Een inloopavond waar informatie wordt verstrekt, wordt niet gezien als inspraak! De zorgen van bewoners worden genegeerd. De gebiedscommissie zal hierover om input worden gevraagd.
 • Er zijn geen alternatieven bekeken, er zijn geen besliscriteria geformuleerd
 • Het ontwerpbestemmingsplan zit vol kretologie, en wollig en nietszeggend taalgebruik. De gemeente belooft beterschap in volgende procedures.
 • Het werd duidelijk dat er nog geen bouwplan is, ook nog geen informatieplan, alleen een kleine maquette die een eerste aanzet tot het “idee” weergeeft.
 • De visie van Riek Bakker werd veelvuldig aangehaald
 • Een aantal bewoners vroegen om de ingang tot het complex te verplaatsen van de Houtlaan naar de Gedempte Zalmhaven, om hiermee de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • Er werden veel opmerkingen en vragen gesteld over de verkeersafwikkeling, de gemeente moet dit verder toelichten en visualiseren
 • Er werd gesteld: de gemeente gaat niet voor visie, maar voor geld! De initiatiefnemers van het plan bepalen de Hoogbouw in onze stad, niet de gemeente; het gevolg zijn postzegelplannen.
 • Er werd gewezen op de leegstand in de appartementencomplexen in het Centrum/Kop van Zuid; is er wel behoefte aan nog 485 woningen in het 1 – 2 persoonssegment?
 • Er werd gememoreerd dat het aankoopbedrag van het huidige pand veel te hoog was geweest. Leo de Bruijn wil graag van de gemeente dat bedrag weten.
 • Gewoners waren teleurgesteld dat de gemeente het voeren van een dialoog onmogelijk maakt; bewoners worden gedwongen om formele procedures te volgen, terwijl de huidige tijd vraagt om samenwerken. Nu moeten we ouderwets stellingen betrekken, loopgraven graven en van daaruit elkaar bestoken. Kan de commissie voor een opening zorgen? Wij vragen om hulp!
 • Dit is geen verdichting meer, dit is verstikking!
 • Roermondse toestanden in Rotterdam, financiële vervlechting van politiek en vastgoed.
 • De thematische wijze van beantwoording van de zienswijzen heeft er toe geleid dat sommige vragen niet, of niet volledig beantwoord zijn, zo stelde een advocaat. Als dit niet veranderd, zien cliënten geen andere weg dan naar de Raad van State te stappen. Voorbeelden hiervan zijn: uitwisselbaarheid van parkeerplaatsen, ad hoc afwijkingen van het Rotterdamse parkeerbeleid, geluidsbelasting op bestaande gebouwen.

De commissie concludeerde dat er nog veel losse eindjes zijn (b.v. parkeren, verkeer) en er nog de nodige politieke discussies nodig zullen zijn, zoals de vraag hoever de verdichting moet gaan.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *