Geschiedenis

Geschiedenis van de bouwplannen:

Maart 2018:  de omgevingsvergunning is onherroepelijk geworden

December 2017:  Bezwaren tegen de omgevingsvergunning zijn ongegrond verklaard door de gemeente

30 November 2017: de projectontwikkelaar start met de sloop van de binnenzijde van het oude Nedlloyd kantoor

13 oktober 2017: Hoorzitting over bewaren tegen omgevingsvergunning

23 augustus 2017:  deadline voor indienen bezwaren tegen omgevingsvergunning

9 augustus 2017: bestemmingsplan onherroepelijk verklaard door de Raad van State

23 mei 2017: schorsing van de omgevingsvergunning door de Raad van State (voorlopige voorziening)

24 april 2017: zitting Raad van State

4 april 2017: omgevingsvergunning wordt verleend door de gemeente voor het Zalmhaven project

28 december 2016: aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor zalmhaven project.

3 november 2016: beroepschrift ingediend door Stichting BIS & bewoners van het Scheepvaartkwartier

21 september 2016: bekendmaking definitieve bestemmingsplan (reactietijd tot 4 november)

8 september 2016: behandeling bestemmingsplan in de gemeenteraad van Rotterdam; besluit om bestemmingsplan goed te keuren

31 augustus 2016: tweede behandeling in Commissie BWB, inbreng brief wethouder Schneider

31 augustus 2016: eerste bespreking in commissie Welstand en Monumenten

29 juni 2016: behandeling bestemmingsplan in Commissie BWB, inbreng brief wethouder Schneider

23 juni 2016: technische bijeenkomst over verkeer en parkeren

24 mei 2016: hoorzitting over de ingediende zienswijzen. klik op link voor het verslag

2 november 2015: inloopavond, wederom georganiseerd door de Zalmhaven CV met min of meer dezelfde informatie als in februari 2015.

23 oktober 2015  ter inzage legging van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor de Gedempte Zalmhaven.

16 september 2015: voorlichtingsavond over Willemstoren aan het Willemsplein, een toren van 40 meter hoog, ontwikkeld door LSI

11 februari 2015: inloopavond, georganiseerd door de projectontwikkelaar Zalmhaven CV  om het nieuwe bestemmingsplan aan te kondigen en de nog vage bouwplannen toe te lichten. (voor uitnodiging: klik op link)

November 2014: Bestemmingsplan onherroepelijk gemaakt (klik hier)

3 september 2014:  Raad van State doet uitspraak over de ingediende bezwaren tegen het bestemmingsplan, waaronder het beroep van de Zalmhaven CV. Het gebied rond de Zalmhaven dient opnieuw ingevuld te worden. (klik op link)

4 juli 2013: Nieuw bestemmingsplan voor Scheepvaartkwartier wordt vastgesteld door de gemeenteraad (klik hier)

5 maart 2013: gemeente Rotterdam heeft de verleende vrijstelling ingetrokken (klik hier voor besluit)

1 mei 2012: aflopen vrijstellingsbesluit, geen bouwaanvraag ingediend door de Zalmhaven CV

2010-2014: WOB procedure tegen gemeente Rotterdam: In eerste instantie is het verzoek geweigerd, maar uiteindelijk zijn we toch in alle opzichten in ons gelijk gesteld. De gemeente heeft ook de maximale boete opgelegd gekregen. Werkgroep wilde weten of er lacunes zijn geweest in de informatievoorziening richting bewoners en gemeenteraad, of dat er toenmaals achterliggende afspraken zijn gemaakt rondom een aantal samenhangende bouwprojecten in Rotterdam. Medio juli 2009 werd immers een kort geding tussen gemeente en projectontwikkelaar LSI afgeblazen.

2012: Herontwikkeling Smit-Tak gebouw.  Zoals Diederik Dam aanhaalde past het ontwerp voor de herontwikkeling van het Smit-Tak gebouw veel beter in de schaal van het Willemsplein dan het herbouw plan uit het Zalmhaven Urban project. Wij zijn het hier zeker mee eens,  ook al wordt het gebouw met twee verdiepingen verhoogd, de maat is veel passender voor de omgeving.

view zalmhaven

2011: vrijstellingsbesluit 22 februari 2011 van gemeente aan de Zalmhaven CV

18 februari 2010: Vrijstellingsbesluit voor  Zalmhaven Urban project  door steun van Leefbaar Rotterdam en de PvdA in gemeenteraad  (Klik hier voor krantenbericht)

Het raadsdebat is hier na te lezen: klik hier.

5 februari 2010: “Karakus in AD: stad wil af van hoge en lompe torens”

12 januari 2010: Voorbereidingsbesluit gemeente

3 juni 2009:  N.a.v. hoogste gebouw van Nederland, De Maastoren, verklaart wethouder Karakus dat als het aan hem ligt de Maastoren de hoogste van Rotterdam blijft. Hoogbouw moet aan 3 eisen voldoen: (1) Het moet passen in de omgeving, (2)  Geen wind versterken, (3)  Veilig zijn

15 mei 2009: Informatiebrief aan indieners over de zienswijzen, n.a.v. de collegevergadering van 12 mei waarin alle 93 zienswijzen ongegrond zijn verklaard

2008: September: hoorzitting over de 93 ingediende zienswijzes van bewoners

18 April 2007: voorlichtingsavond Arminiuskerk met 300 zichtbaar en hoorbaar verontruste bewoners (klik hier voor de gestelde vragen en antwoorden: deel 1, deel 2, reactie wethouder)

2007-2010: Zalmhaven CV dient haar vernieuwde bouwplan in, de bouwvolumes zijn verdubbeld ten opzichte van voorgaande plannen. In het bouwplan wordt de ‘laagbouw’  65 meter,  de woontoren 218 meter en komen er in het totaal  550 appartementen  bij.  De gemeente omzeilt en ontkracht haar eigen bestemmingsplan en voert  een soort postzegelbeleid met volstrekte negeren van de wijk via een inmiddels  niet meer geldend  artikel 19 lid 1 procedure van de oude Wet Ruimtelijke Ordening.  De bewoners zijn steeds voor voldongen feiten geplaatst, de gemeente en LSI werken onthutsend intiem samen en  de zogenaamde ‘inspraak’ van bewoners  werd misbruikt door de gemeente en LSI voor  eenrichtingsverkeer van informatie.

Klik hier voor de stukken:

18 04 2004 – Brief Schoenmakers (DS+V) aan Luc Smits: Gezien de omvang van het plan zal hiervoor een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt, voor het gehele Nieuwe Werk

kcap-zalmhavenverbeelding KCAP idee

2004: de zogenaamde KCAP-studie over het Scheepvaartkwartier en deze plek, de Zalmhaven

1993: Het voorgaande bestemmingsplan van onze wijk dateerde van 1993. Het schrijft een maximum bouwhoogte voor aan de kant van de Scheepstimmermanslaan van 10 meter, het gebied van het voormalige kantoor van Nedlloyd van 20 meter  en aan de zijde van het Willemsplein van 40 meter.

 

vliegend boven zalmhaven

1991: demping van de Zalmhaven

Zalmhaven, Maastorenflat, 1960

1940: verwoesting van Willemsplein en deel Zalmhaven

1694, Leuvehaven, Schiedamsepoort op Vasteland, bruggetje links naar Zalmhaven

1693: de Zalmhaven wordt gegraven, aan de zuidkant komen scheepshellingen

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *