Bestemmingsplan vastgesteld

Image result for judgeVandaag (21 september 2016) is door de gemeente Rotterdam het bestemmingsplan vastgesteld. Volg deze link om de stukken in te zien.

U heeft nu 6 weken de tijd, dus tot 4 november om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Onze Actiegroep Zalmhaven2030 is op dit moment hierover in gesprek met ervaren juristen.  Wij moedigen u aan hetzelfde te overwegen. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt vragen om een tegemoetkoming in de kosten voor het inhuren van een jurist, of op eigen kracht een schriftelijk beroep indienen.

Zoals op de website van de gemeente te lezen is, is de procedure als volgt:

“Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Gedempte Zalmhaven”, en het besluit Hogere waarde Wet geluidhinder kan van zaterdag 24 september 2016 tot en met vrijdag 4 november 2016 beroep worden ingesteld door:

– belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp van het bestemmingsplan naar voren hebben gebracht;

– belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

– belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.”

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *