Archief voor Auteur: webmaster

Gaat gemeente Rotterdam opnieuw risico’s nemen met bouwprojecten?

building-site-in-spain-008Het afgelopen jaar stonden een aantal artikelen in het Algemeen Dagblad over de risico’s die de gemeente heeft genomen met bouwprojecten. De gemeente gaf in de afgelopen jaren voor 200 miljoen bouwsteun, zogenaamd zonder enig risico (lees meer)  Van projectontwikkelaar LSI kocht het de grond voor 52 miljoen, maar vervolgens werd er niet gebouwd (lees meer). Die grond is nu stukken minder waard, waarschijnlijk heeft de gemeente op het Central District project 25 miljoen euro verloren.

(meer…)

Onderneem actie tegen het nieuwe bestemmingsplan!

veerhavenMedio mei zal het nieuwe bestemmingsplan voor het Scheepvaartkwartier gepubliceerd worden (houd dit in de gaten op de gemeentelijke website), wat kunt u doen?

Allereerst kunt u uw zienswijze gaan indienen bij de gemeente. Hoe meer zienswijzen worden ingediend, hoe meer druk er komt om de plannen in een gunstiger richting om te buigen. Een zienswijze is niets meer of minder dan een brief aan de gemeente waarin u uw standpunt uitlegt. U hoeft daar echt geen jurist of stedenbouwkundige voor te zijn. (voor voorbeelden uit 2008: voorbeeld A,  voorbeeld B) (meer…)

Oproep aan gemeenteraad vanuit de wijk

Atlantic houseEen groep verontruste bewoners, bedrijven en stichtingen in het Scheepvaartkwartier, richt zich tot de gemeenteraad om tot een beter bestemmingsplan voor het Scheepvaartkwartier/NIeuwe Werk te komen.

.. In geen enkele nota over ruimtelijk ontwikkelingsbeleid in Rotterdam vinden we een vertaling van de uitgangspunten en doelen naar het Scheepvaartkwartier. Het kan toch niet zo zijn dat, zonder dat de raad zich heeft uitgesproken over wat er nu wel en niet mogelijk en wenselijk is op deze plek, niet alleen de bewoners, maar ook de gemeenteraad weer voor een min of meer voldongen feit worden geplaatst en dat er dus alleen nog maar kan worden ingestemd en vastgesteld?” 

Klik hier om er meer over te lezen