Archief voor Auteur: webmaster

Rotterdamse woningmarkt zit niet te wachten op meer appartementen

IMG_1089De Rotterdamse gemeente wil graag het stadscentrum verdichten en duizenden nieuwe bewoners in haar centrum vestigen.  Iedere stad wil dat wel. Feit is evenwel dat uit de cijfers van het CBS blijkt dat Rotterdam tot 2040 maar matig zal groeien qua inwonertal en dat na 2040 zelfs een afname is voorzien. In een dergelijke situatie honderden (Zalmhaven) of zelfs duizenden appartementen (de reeds bestaande plancapaciteit in het centrum) bouwen, zal een uiterst ontwrichtende werking hebben op de appartementenmarkt.

(meer…)

Bewoners wordt mogelijkheid inspraak ontnomen

aandachttekenHet college dat in 2014 aantrad had als eerste speerpunt: Meer zeggenschap voor Rotterdammers”   “Rotterdam is van Rotterdammers. Dus beslissen zij in verschillende vormen direct mee”

Van deze belofte voor meer bewonersparticipatie is bijzonder weinig terug te vinden in de procedure rond het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven. Er is  juist  alles aan gedaan om inspraak van de bewoners te voorkomen.  (meer…)

Van parkje naar windtunnel

Severe WeatherHet zal u niet verbazen als wij stellen dat het windklimaat in ons wijkje sterk gaat verslechteren als het nieuwe plan wordt aangenomen. Kijk maar naar de aangeleverde gegevens en trek dan uw eigen conclusies!

Bij het ontwerpbestemmingsplan zit de windstudie gevoegd van de gerenommeerde firma Peutz (klik hier). De conclusies van Peutz luiden:

  1. Op de Houtlaan nabij het plangebied blijft het windklimaat “goed” ;
  2. In de vernauwing van de Houtlaan richting Willemsplein blijft sprake van slecht windklimaat, met daarbij een beperkt risico als loopgebied
  3. Op het Willemsplein blijft het windklimaat goed
  4. Er is een toename van windhinder op de Gedempte Zalmhaven, gemeten zonder begroeiing. In het park-deel blijft het windklimaat goed… In de verbouwing van de Gedempte Zalmhaven richting Willemsplein leidt het plan niet tot een verslechtering of verbetering van het huidige windklimaat.

(meer…)

Oud versus Nieuw denken

GROOT en MEER is ninieuw denkenet hetzelfde als BETER

U kon op de inloopavond op 2 november informatie van de ontwikkelaar en de gemeente krijgen over de bouwplannen aan de Zalmhaven. Dit heeft een hoog déjà-vu gehalte! De bouwplannen zijn onmiskenbaar aangepast, toch zijn ze niet wezenlijk veranderd: een leegstaand kantoorgebouw moet wijken voor een enorme bouwmassa van 480 appartementen. Om u een beeld te geven; zet de bestaande 10 lagen hoge bebouwing van de Gedempte Zalmhaven (150 appartementen) met de twee torens van de Hoge Heren (300 appartementen) op elkaar op de veel kleinere plek van het huidige  witte kantoor en u krijgt een beeld hoe intens fors de bouwmassa wordt. Op maquettes, in vogelvlucht en skyline perspectieven ziet het er misschien nog behapbaar en fraai uit. Wij kijken liever naar hoe het er straks echt uitziet.   (meer…)

Projectontwikkelaars schrijven de Rotterdamse bestemmingsplannen

Euro_coins_and_banknotesTien dagen geleden ontstond commotie over het feit dat de ING een groot deel van de nieuwe bankenwet zelf geschreven heeft (klik hier). Tot ieders verontwaardiging bleek dat de nieuwe wet heel voordelig uitpakt voor de banken zelf. Maar gebeurt niet precies hetzelfde in Rotterdam? Hier zijn het de projectontwikkelaars die ontwerpbestemmingsplannen schrijven, zonder dat daarbij vermeld wordt. Het ontwerpbestemmingsplan voor de Gedempte Zalmhaven lezend lijkt alles erop dat de gemeente de opdrachtgever hiervan is, echter het tegendeel is waar.  Alle stukken zijn in opdracht van de projectontwikkelaar gemaakt, en zoals het spreekwoord luidt: “wiens brood men eet, diens woord men spreekt” (of in modern management jargon: “wie betaalt, bepaalt”). (meer…)

Eerste zienswijze verstuurd: Parkeerprobleem vraagt aandacht

crowded-parking-lotVan een van de bewoners kregen we vandaag een kopie van hun zienswijze toegestuurd waarin met name het parkeerprobleem onder de loep genomen wordt. Onderstaande de argumenten aangaande het tekort aan parkeerplaatsen:

In de bijlage Verkeerseffecten van Goudappel c.s. komt op pagina 7 een staatje voor van het aantal parkeerplaatsen. Voor de woningen zijn dit er 341 en voor de kantoren (hè: er komen dus toch veel kantoren) 190 plaatsen. Uit bovenstaande normen blijkt dat er te weinig zijn voor de appartementen (485 <-> 341). (meer…)

Indienen Zienswijze, voor 3 december!!

boze-ogen-stickerbril

Alle informatie is nu voorhanden om een oordeel te kunnen vellen over het nieuwe plan. Laat er geen twijfel over zijn: onze actiegroep Zalmhaven2030 vindt dit ontwerpbestemmingsplan  Gedempte Zalmhaven een heel slecht plan. We roepen al onze wijkgenoten op om een zienswijze bij de gemeente in te dienen, voor 3 december. Dat wil zeggen u schrijft de gemeente een brief waarin u vertelt waarom dit een slecht plan is. Hoe meer zienswijzen, hoe meer druk er komt om het plan te wijzigen. Hoe doet u dit precies? (meer…)

Inloopavond 2 November 2015

walk out

Op 2 november konden bewoners toelichting krijgen van gemeente, ontwikkelaar en deskundigen  op het ontwerpbestemmingsplan voor de Gedempte Zalmhaven. Het werd een druk bezochte avond, die veel leek op de vorige inloopavond in maart van dit jaar. Dezelfde plaatjes hingen aan de muur, nu aangevuld met resultaten van de studies naar verkeersstromen, wind, etc.Het viel op dat er nog steeds geen uitgewerkte bouwtekeningen zijn, er zijn alleen wat “artist impressions” die ons doen geloven dat er schitterend groene daken komen (denk aan Youlz kantoor). (meer…)

Ontwerpbestemmingsplan bekend; geen verbetering zichtbaar

duim-naar-beneden-overzicht-symbool_318-53089Afgelopen vrijdag, 23 oktober, heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan voor de Gedempte Zalmhaven gepubliceerd. Tot onze grote teleurstelling is er niet geschrapt in de bouwhoogte, bouwvolume of bouwoppervlak.  Het plan is nog net zo megalomaan als voorheen.

Consequenties:

  • Sommige woningen in onze wijk zullen tot drie uur zonlicht op een dag verliezen.
  • Geluidsnormen moeten omhoog worden bijgesteld omdat de overlast gaat toenemen.
  • Verkeersdrukte in de Houtlaan wordt verdrievoudigd, terwijl diezelfde Houtlaan wordt versmald tot Houtsteeg.

 

(meer…)

Plannen Willemstoren bekendgemaakt

Willemstoren tekening verkleindOp 16 september is een voorlichtingsavond gehouden waarin de nieuwbouwplannen van de zogenaamde Willemstoren werden getoond. De projectontwikkelaar is LSI, plaatsing is aan het Willemsplein in Rotterdam. De toren moet 40 m hoog worden met 12 woonetages en twee parkeerlagen (de toegestane hoogte in het Bestemmingsplan is ook 40 meter). De parkeergarage zal reiken tot de gevel van het Joulzgebouw. De woonetages  behouden een afstand tot het Joulzgebouw van 5 meter. De wooneenheden hebben een oppervlakte van 53 tot 95 m². (meer…)

In memoriam Hanneke Mastik

Tot onze droefenis is op 13 september 2015 ons bestuurslid Hanneke Mastik overleden. Hanneke was meer dan tien jaar het boegbeeld voor de stichting BIS en in het bijzonder voor de actiegroep Zalmhaven2030. Zij heeft zich als een terriër ingezet voor een beter leefklimaat in onze wijk en heeft vele belanghebbenden en andere geïnteresseerden weten te betrekken bij onze strijd. (meer…)

Gemeentebestuur gaat door op heilloze weg

IMG_1073Afgelopen dinsdag, 21 April 2015, stond het ’s ochtends in het AD te lezen: Rotterdam geeft groen licht aan hoogbouw Zalmhaventoren (klik hier). Het is ontzettend jammer dat het Rotterdamse College van B&W blijkbaar nog niets geleerd heeft van de fouten uit het verleden en de mening van de bewoners van deze wijk compleet negeert. De enige winnaar van het aangepaste Bestemmingsplan is de Amsterdamse projectontwikkelaar Amvest: diens grond wordt vele miljoenen euro’s meer waard als de toegestane bouwhoogte verandert van 20 meter naar 180 meter. De Rotterdamse omwonenden verliezen eenzelfde bedrag door waardevermindering van hun woning.

De onderbouwing van de gemeente rammelt: onze werkgroep kreeg op 13 April een reactie van wethouder R. Schneider (klik hier) over onze vragen.

(meer…)