Archief voor Auteur: webmaster

Zitting Raad van State 24 April 2017

raadvanstate

Vandaag hebben we van onze advocaat vernomen dat de zittingsdatum van de Raad van State is bepaald op 24 april 2017, vanaf 10.00 uur.  Ons nummer is  “201 608293/1/R6”, kenmerk “180771/3888104”. De locatie van de zitting is: Den Haag, Kneuterdijk 22.  Voor het bijwonen van de zitting dient u 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

(meer…)

Raad van State beroepsprocedure gestart

raadvanstate-011_mediumIn de afgelopen maanden is hard gewerkt aan beroepschrift en studies. Er zijn twee partijen die een beroepschrift hebben ingediend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven. Enerzijds onze actiegroep: Zalmhaven2030/Stichting BIS, anderzijds de eigenaren en huurders van het Joulz gebouw (LaSalle Investment Management /  Grant Thornton / Chemgas shipping / Mendix).

Onze argumenten met betrekking tot windoverlast, schaduwwerking, verkeer/parkeeroverlast en het niet volgen van de  “ladder van verduurzaming” zijn met behulp van additionele onderzoeken en jurdische argumenten kracht bijgezet.

Naar verwachting zullen de beroepschriften in maart/april 2017 besproken worden bij de Raad van State.

Oproep: lever bijdrage aan procedure

kol-zakBeste Zalmhaven2030 volgers.  Zoals u weet heeft de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan “Gedempte Zalmhaven” aangenomen.  De stichting BIS/Actiegroep2030 heeft daarom een advocaat geselecteerd en hem gevraagd voor ons in beroep te gaan tegen dit bestemmingsplan. Graag willen wij de krachten van alle gelijkgestemden bundelen in deze procedure, zodat we een maximum inspanning kunnen leveren. Zo zullen we extra onderzoeken laten uitvoeren om die van de projectontwikkelaar te kunnen weerleggen. (meer…)

Gemeente rekt grenzen nog een beetje op

uitrekkenIn het definitieve bestemmingsplan staan een aantal vreemde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Wijzigingen die niet veroorzaakt zijn door de 73 zienswijzen.

Om er twee te noemen:  er mogen nu luifels komen die tot 8 meter uitsteken, in plaats van 5 meter.   En de afscheiding rond daktuinen mogen tot 5 meter hoog worden, in plaats van anderhalve meter hoog. (meer…)

Stapelende kleuters

Image result for NRC In NRC stond op 15 september een dodelijk stukje over het ontwerp van de Zalmhaventoren: een saaie, goedkope blokkendoos, waarbij alleen de hoogte ertoe doet; een slap aftreksel van de Empire State building (of de Rembrandttoren). Lees het hier.  We zijn blij dat nu eindelijk dit geluid ook eens in de krant komt.

Bestemmingsplan vastgesteld

Image result for judgeVandaag (21 september 2016) is door de gemeente Rotterdam het bestemmingsplan vastgesteld. Volg deze link om de stukken in te zien.

U heeft nu 6 weken de tijd, dus tot 4 november om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Onze Actiegroep Zalmhaven2030 is op dit moment hierover in gesprek met ervaren juristen.  Wij moedigen u aan hetzelfde te overwegen. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt vragen om een tegemoetkoming in de kosten voor het inhuren van een jurist, of op eigen kracht een schriftelijk beroep indienen. (meer…)

Stukken Raadszitting op het laatste moment aangepast

Image result for last minuteEen dag voor de gemeenteraadszitting is de tekening met vernieuwde rooilijnen en een brief van wethouder Schneider toegevoegd aan de raadsstukken. Blijkbaar was de gemeentelijke organisatie vergeten de beloftes van de wethouder om de rooilijnen aan te passen in een raadsstuk om te zetten. De wethouder schrijft dat “mede naar aanleiding van de zienswijzen stellen wij u in het raadsvoorstel voor het bouwvlak/de rooilijn aan de kant van de Houtlaan aan te passen. ..”. In de verbeelding (16bb6802 Concept-verbeelding met wijzigingen n.a.v. zienswijzenBijlage)  is tevens te zien dat het Zalmhavenparkje gespaard blijft voor wat betreft het formaat. Er zullen ongetwijfeld vele bomen sneuvelen door het bouwgeweld. (meer…)

Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan

black-day-logo-graphicTot onze grote teleurstelling ging de gemeenteraad op 8 september akkoord met het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven. Het enige lichtpuntje was dat in ieder geval de rooilijnen op het laatste moment iets zijn teruggelegd. Tegen het plan waren de Partij vóór de Dieren, PvdA, VVD en SP, waarvan akte!  De actiegroep Zalmhaven2030, samen met hun medestanders, zullen echter niet bij de pakken neerzitten en juridische stappen gaan ondernemen. We zullen hier binnenkort over berichten.  (meer…)

8 September, behandeling Gemeenteraad

just-say-noOp 8 september wordt het ontwerpbestemmingsplan Gedempte Zalmhaven behandeld in de Rotterdamse gemeenteraad (link naar Agenda).

Samen met de Bewonersorganisatie en onze actiegroep hebben wij naar aanleiding van de behandeling in de commissie BWB een persbericht en brief opgesteld.

Wij roepen allen op naar de vergadering te komen; het plan is punt 10 op de agenda en wordt waarschijnlijk aan het begin van de middag behandeld.

Tekst Persbericht: (meer…)

Columnist zegt: Doe het Niet

Veel te klein

COLUMN in het AD

Het is reces en dat biedt de dames en heren politici de gelegenheid om de gedachten eens op te maken. Bijvoorbeeld over het besluit dat ze na de vakantie nemen over de bouw van de Zalmhaventoren. De woonkolos moet verrijzen in het Scheepvaartkwartier vlak bij de Veerhaven.

(meer…)

Commissie BWB – behandeling bestemmingsplan 29 juni 2016

draaikontenNa drie uur vertraging, kwam rond 14.30 uur het agendapunt Bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven aan de orde in de commissie BWB van de Rotterdamse gemeenteraad. Zes bewoners/belanghebbenden mochten zich uitspreken over het plan, alle 6 keurden het plan af, waaronder de vertegenwoordigers van onze actiegroep, de bewonersorganisatie en de gebiedscommissie. Daarna was het woord aan de politiek. Tot onze teleurstelling draaiden D66, Groen Links, ChristenUnie-SGP en CDA 180 graden ten opzicht van hun eerder ingenomen standpunt in 2010. Hoewel het hier om hetzelfde plan gaat als toenmaals, is het volgens hen nu wel opeens een prachtig plan!? (meer…)

VVD filmpje tegen bestemmingsplan

youtbDe VVD heeft middels een filmpje op You-Tube laten weten tegen het bestemmingsplan te zijn. Durven de overige partijen ook kleur te bekennen? In de vorige stemronde in 2010 waren CDA en D66 tegen de hoogbouwplannen. Zijn deze partijen nog steeds tegen? Of gaan ze hun wethouders beschermen? Zit het pluche te lekker om het op te geven voor onze wijk? We zullen het in september gaan meemaken.

 

Nieuwe ontwerpen Kaan architecten

Camera-Icon2Op de valreep van de behandeling van het bestemmingsplan in de commissie BWB presenteert de architect Kaan nieuwe plaatjes. Het is opvallend dat na onze kritische opmerking op de Hoorzitting van 24 mei dat er geen bouwplan ligt, er nu wel wat tekeningen verschijnen, die moeten verhullen dat er geen echt bouwplan is!  Deze tekeningen tonen des te meer aan dat het aangezicht van onze wijk verkracht wordt.  Hieronder staan de plaatjes (meer…)