Laatste berichten

Presentatie bouwplanning

Op 7 maart 2018 vond de bewonersbijeenkomst plaats in de Waalse Kerk over de planning en uitvoering van de bouwwerkzaamheden voor de Zalmhaventoren.  Bijgaande de belangrijkste slides uit de presentatie gegeven door de  projectontwikkelaar – Zalmhaven CV en de bouwonderneming BAM.  (meer…)

Informatie bouw

Op verzoek van de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier (BOS) is een overleg gestart met bouwer (BAM), gemeente en projectontwikkelaar (Am, Amvest) over het Zalmhaventoren project. Afgelopen woensdag 24 januari vond het tweede overleg plaats waarvan hieronder verslag gedaan wordt.    (meer…)

Klachtenmeldpunt geopend

De sloopwerkzaamheden van het oude “Nedlloyd” pand zijn inmiddels begonnen.  Door de BOS (Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier) is een overleg gestart met de bouwer (BAM), projectontwikkelaar en gemeente over de bouwplaats, bouwverkeer en overlast. Om bewoners een goede optie te geven om klachten te melden zijn twee meldpunten geopend: (meer…)

Sloop begonnen

Op 30 november is een start gemaakt met de sloop van het huidige pand aan de Gedempte Zalmhaven.  De bewoners kregen een folder in de bus met daarin de eerste informatie over de werkzaamheden. Tevens is het eerste overleg geweest met de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier en bouwer (BAM), (meer…)

Bouwtekeningen en bouwterrein bekend

Ter voorbereiding van de zitting op 13 oktober, zijn de bouwtekeningen verstrekt en de tekening van de bouwplaatsinrichting. Zoals gevreesd werd, blijkt nu waarheid te worden; het parkje aan de Gedempte Zalmhaven wordt 4 jaar lang een bouwterrein. En de aan- en afvoerroutes komen via de Gedempte Zalmhaven te lopen en de Scheepstimmermanslaan. (meer…)

Protesteer tegen de omgevingsvergunning!

Nu dat het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard is door de Raad van State rest ons als bewoners nog een laatste rechtsmiddel, namelijk het bezwaar aantekenen tegen de omgevingsvergunning. Alleen degene die reeds in april/mei bezwaar hadden aangetekend, kunnen dit voor  23 augustus nog aanvullen. Als actiegroep hebben we in april een inleidend  bezwaar ingediend (klik hier). Onze aanvullingen zullen wij voor 23 augustus indienen. Wie nog punten wil aandragen (en geen eigen bezwaar had ingediend),  kan dit via ons email adres doen (info@zalmhaven2030.nl), dan kunnen we bekijken of dit nog meegenomen kan worden. (meer…)

Uitspraak Raad van State

Slecht nieuws en toch ook een beetje goed nieuws. De Raad van State heeft ons beroep gegrond verklaard; de oorspronkelijke verbeelding van het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven is vernietigd. Echter dit bestemmingsplan met een aangepaste verbeelding is wel onherroepelijk geworden. Zie hierbij een link naar de uitspraak met alle overwegingen: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=92059&summary_only=&q=

Onze Stichting krijgt een vergoeding (meer…)

Raad van State stelt besluit uit

De uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Gedempte Zalmhaven wordt vertraagd.  De aangekondigde datum van 13 juli wordt niet gehaald. Voor ons is nog onduidelijk hoe lang de vertraging gaat duren, maar waarschijnlijk gaat het om een vertraging van  circa 6 weken.  Zodra we meer weten publiceren we dit op de website.

Uitspraak Raad van State vóór 13 juli

Op 1 juni heeft de Raad van State ons laten weten dat zij haar onderzoek heeft beëindigd en in beginsel binnen 6 weken uitspraak zal doen. De beslisperiode is hierdoor verlengd van zes naar twaalf weken.  We rekenen er dus op om voor 13 juli  de uitslag te zullen vernemen.

De beslissing in deze zaak zal openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting. Elke woensdag wordt een openbaarmakingszitting gehouden. Op de website van de Raad van State (klik hier) treft u een overzicht aan van nummers van zaken waarin de beslissing op de woensdag van die week openbaar wordt gemaakt. (meer…)