Laatste berichten

Asbestsanering stilgelegd op bouwterrein

Na meerdere klachten van bewoners is op last van de inspectie SZW de sanering in de open lucht van het asbest uit de gevelplaten stilgelegd. Sinds 30 Augustus zijn de gevelplaten niet meer op het bouwterrein van de Zalmhaventoren uitelkaar gehaald.  Bewoners hopen dat BAM nu overgaat tot de afvoer van de intakte gevelplaten en de scheiding van het asbest in een afgesloten ruimte buiten het Scheepvaartkwartier gaat uitvoeren.

Sloop betonconstructie gestart

Zoals alle bewoners gemerkt zullen hebben is in juli de sloop gestart van het oude Nedlloyd kantoor; eerst zijn deels de buitenpanelen verwijderd en nu wordt de betonconstructie zelf gesloopt. Op 10 juli vond overleg plaats met de bouwer/projectontwikkelaar. De belangrijkste informatie die daar verstrekt werd is: (meer…)

Planning Sloop per 23 mei 2018

Vanuit de projectontwikkelaar kwam het volgende bericht over planning van de sloop en bouw:  “Zoals al geruime tijd bekend zullen we in oktober 2018 aanvangen met de start van de bouw. De sloop van het gebouw zal voor die tijd plaatsvinden. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de sloop en de bouw. Omwille van het broedseizoen was het noodzakelijk om de bomen al te kappen. (moet voor 1 april gebeuren, anders mag het pas weer na oktober). Dat er vervolgens een tijd niets zou gebeuren was al bekend. Als de sloop straks start,  wordt direct gestart met de bouwplaatsinrichting (ketenpark e.d.). Gezien de planning en volgordelijkheid is het niet zinvol om nu al te slopen.  

(meer…)

Presentatie bouwplanning

Op 7 maart 2018 vond de bewonersbijeenkomst plaats in de Waalse Kerk over de planning en uitvoering van de bouwwerkzaamheden voor de Zalmhaventoren.  Bijgaande de belangrijkste slides uit de presentatie gegeven door de  projectontwikkelaar – Zalmhaven CV en de bouwonderneming BAM.  (meer…)

Informatie bouw

Op verzoek van de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier (BOS) is een overleg gestart met bouwer (BAM), gemeente en projectontwikkelaar (Am, Amvest) over het Zalmhaventoren project. Afgelopen woensdag 24 januari vond het tweede overleg plaats waarvan hieronder verslag gedaan wordt.    (meer…)

Klachtenmeldpunt geopend

De sloopwerkzaamheden van het oude “Nedlloyd” pand zijn inmiddels begonnen.  Door de BOS (Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier) is een overleg gestart met de bouwer (BAM), projectontwikkelaar en gemeente over de bouwplaats, bouwverkeer en overlast. Om bewoners een goede optie te geven om klachten te melden zijn twee meldpunten geopend: (meer…)